Impulz – Informačné technológie

Ponúkame klientom širokú ponuku služieb a predaja informačných technológií. Zabezpečíme prevádzku aj servis.

Elektrotechnika

– výroba rozvádzačov NN
– revízie VTZ elektrických v rozsahu do 1000V a výbušné prostredia
– vývoj a výroba jednoúčelových strojov a zariadení
– vážiace systémy – vývoj, výroba, servis

Informačné technológie

– vybavenie kancelárií a pracovísk výpočtovou a kancelárskou technikou
– predaj a servis počítačov, notebookov, tlačiarní, kopírovacích strojov a spotrebného materiálu
– predaj a inštalácia prezentačnej techniky
– budovanie a meranie dátových sietí

Zabezpečovacie a kamerové systémy

– spracovanie riešenia a projektu
– realizácia
– servis
– predaj komponentov pre zabezpečovacie a kamerové systémy

Osvedčenia, oprávnenia a certifikáty

Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Oprava, údržba rekonštrukcia a montáž do funkčného celku.
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Oprava, údržba rekonštrukcia a montáž do funkčného celku.
Oprávnenie na výrobu technických zariadení elektrických
Oprávnenie na výrobu technických zariadení elektrických
Osvedčenie - RT - revízny technik
Osvedčenie – RT – revízny technik
Zelený certifikát na zabezpečenie ekologickej recyklácie
Zelený certifikát na zabezpečenie ekologickej recyklácie